Versionshistoria

v1.3.2  –  8 feb 2010

Nytt

 • Möjlighet att ändra färgschema i tablåerna, under Inställningar | Tablåer | Utseende. Om du har problem med att vissa telefonteman gör tablåerna oläsliga kan du nu gå runt det problemet med den nya inställningen. Observera att färgen på menyer och inställningssidor inte påverkas.

v1.3.1  –  25 okt 2009

Ändrat

 • Bättre stöd för telefoner med pekskärm:
  • Svep vänster/höger i tablåer för att bläddra mellan sidor
  • Svep upp/ner i tablåer och programdetaljer för att scrolla vertikalt (sedan tidigare kan man även dra i scrollhandtaget)
 • Scrollisten visas numera bara när den behövs
 • Ny ikon för mobiler med hög skärmupplösning
 • AirTimes kräver nu att telefonen stödjer CLDC 1.1 istället för 1.0. Om din mobil är jättegammal kan det innebära att AirTimes-versioner efter 1.3 inte kommer att fungera på den.

v1.3  –  30 okt 2008

Nytt

 • Snabbuppdateringar. Ett flexiblare sätt att hämta tablåer (och svårare att beskriva än att använda):
  • Hämta dagens tablåer direkt via På tv nu eller Kanaltablåer utan att behöva gå via Uppdatera tablåer. Den senare måste dock fortfarande användas när man vill hämta tablåer för flera dagar på en gång.
  • Hämta ytterligare dagars tablåer direkt inifrån På tv nu eller Kanaltablåer. Navigera bara höger när slutet av de nedladdade tablåerna nåtts (pilen i rubrikraden blir då ihålig).
  • Hämta gårdagens tablåer via På tv nu eller Kanaltablåer genom att navigera vänster från början av dagens tablå.
 • Möjlighet att visa alla tillgängliga kanaler i Kanaltablåer, samt möjlighet att hämta tablåer för dem via snabbuppdatering.

Fixat

 • Kanaler som försvunnit ur utbudet rensas nu bort från kanallistan.

v1.2.1  –  29 jul 2007

Fixat

 • På vissa telefonmodeller (t.ex. Nokia N95) gick det inte att lägga till påminnelser för program med långa beskrivningar. AirTimes jobbar nu runt det problemet.
 • En onödigt petig kontroll av telefonmiljön hindrade AirTimes från att starta på en del nya telefoner. Det har nu åtgärdats.

v1.2  –  21 okt 2006

Nytt

 • Övergångar mellan sommar- och vintertid hanteras korrekt.
 • Stöd för pekskärmar även på tablå- och detaljsidorna (påverkar bara mobiler med pekskärm, t.ex. Sony Ericsson P990, Sony Ericsson M600 och Motorola A1000).
 • Snabbknappar för att scrolla en sida i taget på tablåsidor: tryck 3 för att bläddra uppåt och 9 för att bläddra nedåt.
 • Möjlighet att kräva exakt match i favoritregler genom att omge texten med citattecken.
 • Den tidskompensation som måste användas på vissa telefoner (t.ex. Sony Ericsson K750 och W800) för att få korrekta tider för påminnelser ställs nu in automatiskt. Möjligheten till manuell kontroll finns dock kvar.

Ändrat

 • Valet "Använd som standardförvarning" vid tillägg av påminnelser har tagits bort eftersom det förvirrade mer än det hjälpte.
 • AirTimes visar alltid svensk tid i tablåerna oavsett telefonens tidszonsinställning.

Fixat

 • Om utländskt tablådata används (avancerad användning) beter sig På tv nu rätt oavsett tablådatats tidszon.
 • Om programmet avslutas oväntat under en pågående uppdatering kommer nu redan nedladdade tablåer att lagras korrekt. Tidigare krävdes att de laddades ner igen efter omstart.
 • Om luckor uppstår i tablådatat (t.ex. på grund av att någon tablå saknas hos källan) kommer de nu att fyllas korrekt vid nästa uppdatering. Så var inte alltid fallet tidigare.

v1.1  –  29 aug 2006

Nytt

 • AirTimes kan numera hitta ändrade programinställningar och nya versioner själv, vilket gör det enkelt att hålla programmet up-to-date.
 • Möjligt att ta bort favoritstatus för enskilda program.
 • Möjligt att radera påminnelser för enskilda program.

Ändrat

 • Program med påminnelser syns tydligare i tablålistan (på samma sätt som favoriter redan gjorde).
 • Kortare tid till första tablåvisning och snabbare tablåladdning.
 • Databas-menyn flyttad till Inställningar | AirTimes | Databas.
 • Om AirTimes flyttad till Inställningar | AirTimes | Om AirTimes.
 • Radera alla-funktionen borttagen från Inställningar | Påminnelser (den krockade med radering av enskilda påminnelser).

Fixat

 • Snabbhopp i tablåer kunde tidigare få programmet att hänga sig under vissa (ovanliga) omständigheter.
 • En scrollningsbugg som kunde få vald rad att hamna ovanför den synliga listan har fixats.
 • Rubriker kunde ibland beskäras med några pixlar i onödan pga felaktig radbrytning.

v1.0  –  16 apr 2006

Nytt

 • Det går nu att skapa favoritregler som automatiskt lägger till påminnelser i kalendern.
 • Gamla påminnelser kan rensas bort från kalendern, automatiskt och/eller manuellt. Även påminnelser i framtiden kan rensas bort.
 • Man kan nu hoppa direkt till en viss tid i tablån med sifferknapparna.
 • Favoritregler kan nu (om man vill) söka i både programbeskrivning och titel efter den eftersökta texten.

Ändrat

 • Kanalnamnet ingår nu i påminnelserubriken.
 • Man behöver bara godkänna skapande av påminnelser en gång varje programsession, oavsett hur många påminnelser man skapar (kan variera beroende på telefontillverkare).
 • Vettigare information i samband med uppdatering (inklusive uppdatering från lokal fil).

Fixat

 • Tablåuppdateringar på Qtek-mobiler fungerar nu.
 • Problemet med "null"-datum i tablåerna på Motorola-mobiler är fixat.
 • Påminnelser går nu att skapa även på telefoner som inte stödjer beskrivning och/eller sluttid för kalenderhändelser.
 • Diverse mindre buggfixar av problem som förmodligen inte märkts.

v0.9  –  10 nov 2005

Nytt

 • Auto-uppdatering gör det enklare att uppdatera tablåer mm. ("Auto" i bemärkelsen "väljer automatiskt vilka uppdateringar som är nödvändiga", och inte "startar uppdateringar utan användarens inblandning".)

Ändrat

 • Omskrivet databaslager med högre prestanda och bättre telefonkompatibilitet.
 • Kanaltablåer hoppar nu automatiskt fram till pågående program.
 • Dygnet bryts nu alltid kl 05 istället för som tidigare 02 (sommartid) resp 01 (vintertid).
 • Bättre standardvärden i uppdateringsinställningar.
 • Mycket mindre minnesåtgång i På tv nu.
 • Applicera regler flyttad från Inställningar | Databas till Inställningar | Favoritregler.

Fixat

 • Ett antal småbuggar på Nokia 6230 åtgärdade.

v0.8.3  –  19 okt 2005

Ändrat

 • Programmet nöjer sig nu med att CLDC 1.0 stödjs (vilket gör att det fungerar på fler telefoner).
 • Bättre felhantering om minnet tar slut i På tv nu.
 • Bättre minnesutnyttjande, främst märkbart på telefoner med lite minne (t.ex. SE K700i).

Fixat

 • Favoritregler appliceras nu även på den sista tablån vid uppdateringar.

v0.8.1  –  24 sep 2005

Ändrat

 • Bättre felhantering i samband med uppdateringar av tablåer/kanaler.

Fixat

 • Standardsortering för kanaler fungerar nu (lägger SVT 1 & 2, TV3, TV4 och Kanal 5 överst).
 • Fixade bugg som kunde hänga programmet när flera tablåuppdateringar gjordes i samma session.
 • Antal uppdaterade ikoner visas nu korrekt.
 • Använder nu rätt Last-Modified-tid vid uppdatering över http.

v0.8  –  21 sep 2005

Första publikt släppta versionen.